Մաթեմատիկա 23.04

  1. Տրված թվերը գրի՛ր տառերով։

20451 – քսան հազար չորս հարյուր հիսունմեկ

35740 – երեսուն հինգ հազար յոթ հարյուր քառասուն

30045 – երեսուն հազար քառասունհինգ

64009 – վաթսունչորս հազար ինը

300474 – երեք հարյուր հազար չորս հարյուր յոթանասունչորս

  • Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը։

6545 + 3218 – 3 x 700 = 7663

235 x 3 – 4200 : 60 = 635

8100: 90 + (35×6): 7= 120

3500 : 70 + (240 x 10) : 8 = 350

  • Ամսի քանի՞սն էր.
Այսօր ամսի քանի՞սն է։25.04.2020
Քանի՞ երեքշաբթի օր ունի ապրիլը։4
Քանի՞  ուրբաթ օր ունի ապրիլը։4     
Ամսի քանի՞սն էր մեկ ամիս առաջ։25.03.2020
Ամսի քանի՞սն էր երկու օր առաջ։23.04.2020
Ամսի քանի՞սն էր 3 շաբաթ առաջ։04..04.2020
Ամսի քանի՞սն էր 20 օր առաջ։05.04.2020
  • Աղյուսակից օգտվելով՝ լրացրո՛ւ աղյուսակը։
առարկա1 հատի արժեքը2 հատի արժեքը5 հատի արժեքը10 հատի արժեքը  30 հատի արժեքը90 հատի արժեքը
Մկրատ30060015003000900036000
Կրտիչ9018045090036008100
Քանոն150300130015001300039000
Ամրակ102050100300900
Մատիտ8016040080024009200
Կոճգամ20401002006001800
առարկավճարեցԳնեց ․․․ հատ
Մկրատ9000 դրամ30
Կրտիչ1800 դրամ20
Քանոն1500 դրամ10
Ամրակ400 դրամ40
Մատիտ32000 դրամ4000
Կոճգամ800 դրամ40

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s