Մաթեմատիկա 14.04

 1. Թվերը գրի՛ր թվանշաններով.
 2. Երեք հարյուր քառասունվեց հազար չորս հարյուր երեսունութ 346438
 3. Երկու հարյուր քսանութ հազար յոթանասունյոթ 228077
 4. Հիսունհինգ հազար ութ 55008
 5. Հազար չորս հարյուր մեկ 1401
 6. Հարյուր քսան հազար հինգ 120005
 7. Չորս հարյուր իննսունինը հազար հարյուր հինգ 499105
 8. Երեք հարյուր քսան հազար տասը 320010
 9. Հիսուն հազար վաթսունութ 500068
 10. Հազար հինգ հարյուր քառասուներկու 1542
 • Հաշվի՛ր գումարը։

15479 + 497802 = 513281

  15479
+497802
 513281

154978 + 95412 = 250390

154978 
+95412 
250390 

450897 + 548977 = 999874

 450897
+548977
 999874

247009 + 489726 = 736735

 247009
+489726
 736735

          540078 + 45970 = 5860489

540078 
 45970 
586048 
 • Լուծի՛ր խնդիրները։

Ա․ Խանութը ստացավ երկու  արկղ բաժակ։ Առաջին արկղում կար 28 բաժակ, երկրորդ արկղում՝  2 անգամ ավելի։ Դրանից վաճառվեց 35 բաժակ։ Քանի՞ բաժակ մնաց խանութում։

Լուծում 28+2×28

Պատ՝ 84

Բ․ Սրճարանը ստացավ երեք տուփ թխվածքաբլիթ։ Առաջին տուփում կար 60 թխվածքաբլիթ, երկրորդ տուփում՝ 2 անգամ քիչ, քան առաջին տուփում։ Երրորդ տուփում կար այնքան թխվածքաբլիթ, որքան առաջին և երկրորդ տուփերում միասին։ Դրանից վաճառվեց 100 թխվածքաբլիթը։ Քանի՞ թխվածքաբլիթ մնաց։

Լուծում 60+30×2-100

Պատ՝ 80

Գ․ Հողամասից առաջին օրը հավաքեցին 50 կգ կաղամբ, իսկ երկրորդ օրը՝ 3 անգամ ավելի։ Հավաքած կաղամբից 70 կգ ուղարկեցին խանութ, իսկ մնացածը՝ մանկապարտեզ։ Ինչքա՞ն կաղամբ ուղարկեցին մանկապարտեզ։

Լուծում 50×3+50-70

Պատ՝ 130

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s