19. 02. 2021

Դասարանական առաջադրանքներ
1․ Արտահայտի՛ր միլիլիտրով։
3լ450մլ= մլ 42լ50մլ=մլ
7լ700մլ=7700մլ
2․ Արտահայտի՛ր լիտրով և միլիլիտրով։
2500մլ=2l500ml
20020մլ=20l20ml
4050մլ=4l50ml
3․ Երկու անոթներում կա 1լջուր։ Անոթներից մեկում կա 4 անգամ
ավելի ջուր, քան մյուսում։ Որքա՞ն ջուր կա յուրաքանչյուր անոթում։

1լ=1000մլ

1000:5=200

200×4=800
5․ Կարենի մտապահած քառանիշ թիվը միաժամանակ պատիկ է և՛ 2-
ին, և՛ 5-ին, իսկ թվանշանների գումարը 27 է։ Ո՞րն է այդ թիվը։

9990

Տնային առաջադրանքներ
1․ Արտահայտի՛ր միլիլիտրով։
48լ7մլ=մլ 7լ77մլ=մլ
77լ7մլ=*մլ

2․ Արտահայտի՛ր լիտրով և միլիլիտրով։
4004մլ=
3000մլ=
20005մլ=
3․ Երկու անոթներում կա 2լ ջուր։ Անոթներից յուրաքանչյուրում կա 4
անգամ ավելի ջուր, քան մյուսում։ Որքա՞ն ջուր կա յուրաքանչյուր
անոթում։
4․ Հայկի մոտ կա 500 և 200 դրամանոց ընդհանուր թվով 25
մետաղադրամ։ Այդ մետաղադրամների ընդհանուր գումարը
9200դրամ է։ Հայկը քանի՞ 500 և քանի՞ 200 դրամանոց մետաղադրամ
ունի։
5․ Բացահայտի՛ր օրինաչափությունը և շարունակի՛ր։
20, 22, 26, 32, 40, ․․․
80, 78, 74, 68, 60, ․․․

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s