Սեբտեմբեր 28-2 առաջանդրանքներ

Տեքստային բնույթի հետաքրքրաշարժ խնդիրներ

1․ Աննան ապրում է բազմահարկ շենքում։ Նրանից վերև կա 8 հարկ, իսկ ներքև՝ 5 հարկ։ Քանի հարկանի է այն շենքը, որտեղ ապրում է Աննան։ 

Լուծ․՝ 8+5+1

Պատ․՝ 14

2․ Մարիան պահարանում ունի 3 զույգ կոշիկ։ Առանց նայելու առնվազն քանի՞ հատ կոշիկ պետք է հանի նա, որպեսզի վստահ լինի, որ գոնե մեկ զույգ կոշիկ հանել։

պատ․՝ 4

3․ Հրաչը հաշվեց, որ իր և իր ընկերների տարիքների գումարը հավասար է 48-ի։ Հետո նա նկատեց, որ հինգ տարի հետո նրանց բոլորի տարիքների գումարը կլինի 78։ Քանի՞ ընկեր ունի Հրաչը։ 5

Թվերի դասավորում նվազման և աճման կարգով

Դասարանական առաջադրանքներ․

1․ Թվերը դասավորել նվազման կարգով։

  • 485, 5, 487, 1478, 658=1478, 487, 485, 5
  • 648, 478, 1584, 158647=158647, 1584, 648, 478
  • 55432, 6875, 436, 55429, 6869, 412, 99, 222222, 8= 222222, 55432, 55429, 6875, 6869, 436, 412, 99, 8

2․ Թվերը դասավորել աճման կարգով։ 

  • 4784, 348, 4789, 14=14, 348, 4784, 4789
  • 147, 14, 1854, 256478, 147651=14, 147, 1854, 147651, 256478

3․ Առաջին ծորակով 1 ժամում ջրավազան կարող է լցվել 1450լ ջուր, իսկ երկրորդով՝ 2 անգամ քիչ։ Որքա՞ն ջուր կարող է ջրավազան լցվել 1 ժամում երկու ծորակներով միաժամանակ։

լուծ․՝1450+1450:2

պատ․՝ 2175

Տնային առաջադրանքներ․

1․ Թվերը դասավորել նվազման կարգով։

  • 14, 2, 5, 147, 47=147, 47, 14, 5, 2
  • 1458, 6587, 148758, 159654=159654, 148758, 6587, 1458

2․ Թվերը դասավորել աճման կարգով։ 

  • 11, 9, 458647, 147147=9, 11, 147147, 458647
  • 678, 158, 14013, 18=18, 158, 678, 14013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s