Մաթեմատիկա 21.04

  1. Տրված թվերը ներկայացրո՛ւ կարգային գումարելիների գումարի տեսքով։

15495 – 10000+5000+400+90+5

35410 – 30000+5000+400+10

64600 – 60000+4000+600

97801 – 90000+7000+800+1

654187 – 600000+50000+4000+100+80+7

485950 – 400000+80000+5000+900+50

  • Գուշակի՛ր՝ ինչ թիվ եմ։

Երկնիշ եմ, կենտ եմ, պատիկ եմ 7-ին, թվանշաններիս գումարը 3 է։

Պատ՝21

Երկնիշ եմ, զույգ եմ, պատիկ եմ 20-ին, թվանշաններիս գումարը 4 է։

Պատ՝40

Եռանիշ եմ, կլոր եմ, հարյուրավորս 2 է, թվանշաններիս գումարը 7 է։

Պատ՝250

Քառանիշ եմ կլոր եմ, բաժանվում եմ 100-ի, թվանշաններիս գումարը 1 է։

Պատ՝1000

  • Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը։

456  x 400 =

  456x
  400=
  000 
 000  
182400

987 x 30 =

  987x
   30=
  000 
29610 
      

48 x 6000 =

   48x
 6000=
   00 
  00  
 00   
 8    
288000

348 x 60 =

  348x
   60=
20880 
      
      

678 x 700 =

  678x
  700=
474600
      

640 x 7 =

  640x
    7=
 4480 

67800 x 5 =

67800x
    5=
339000

78300 x 6 =

78300x
    6=
469800

69000 x 4 =

69000x
    4=
276000

94600 x 9 =

94600x
    9=
85100 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s