Մաթեմատիկա 17.03.2020

  1. Թվի թվանշանները դասավորել այնպես, որ ստացվի հնարավոր ամենամեծ և ամենափոքր քառանիշ թիվը։

4560-6540, 456

1452-5421, 1245

7485-8754, 4578

  • Դեղինով գունավորի՛ր այն դատողությունները, որոնք ճիշտ են:

Ա. Ցանկացած երկնիշ թիվ մեծ է ցանկացած միանիշ թվից:

Բ. Ցանկացած եռանիշ թիվ մեծ է ցանկացած երկնիշ թվից:

Գ. Ցանկացած եռանիշ թիվ մեծ է 300-ից:

Դ. Ցանկացած միանիշ թիվ փոքր է 10-ից:

  • Կազմի՛ր արտահայտություններ և հաշվի՛ր դրանց արժեքը:

Ա. Հաշվի՛ր 150 և 280 թվերի գումարի և 140 -ի տարբերությունը:

290

Բ. 270 և 90 թվերի տարբերությունը մեծացրո՛ւ 460-ով:

640

Գ. Գտի՛ր 140 և 90 թվերի տարբերության կրկնապատիկը:

100

Դ. Հաշվի՛ր 540 և 180 թվերի գումարի և 220-ի տարբերումթյունը:

  • Լուծի՛ր խնդիրները։

Ա․Քանի՞ տարբեր տառ ես օգտագործում ձմռան երեք ամիսների անունները գրելու համար։

Դեկտմբրհունվարփ
Պատ՝.   15 

Բ․Քանի՞ անգամ ենք գրում 0 թվանշանը  1-100  թվերը գրելու համար։

Պատ՝. 11

Գ․Քանի՞ ընդհանուր տառ ունեն ձմռան երեք ամիսների անունները։

ետրա
Պատ՝. 4

Դ․Քանի՞ անգամ ենք գրում 4 թվանշանը  1-50 թվերը գրելու համար։

Պատ՝.15

Ե․Անգելինաեն ուներ 1000 դրամ, նա իր գումարի կեսը տվեց Օմին, և Օմն ունեցավ 1500 դրամ: Սկզբում Օմն ինչքա՞ն գումար ուներ:

Լուծում 1000:2=500

1500-500

Պատ․՝ 1000

Զ․Ակսելը ուներ 3400 դրամ, նա 400 դրամով մատիտներ գնեց, իսկ 1000 դրամով՝ ջրաներկ: Ինչքա՞ն գումար մնաց Ակսելի մոտ:

Լուծում 3400-400-1000
Պատ․՝2000

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s