Մաթեմատիկա 16.03.2020

  1. Թվերը գրի՛ր տառերով։

45860-քառասուն հինգ հազար ութ հարյուր վաթսուն

14952-տասնչորս հազար ինը հարյուր հիսուներկու

74185-յոթանասունչորս հազար հարյուր ութսունչորս

40305-քառասուն հազար երեք հարյուր հինգ

62090-վաթսուներկու հազար ինըսուն

70019-յոթանասուն հազար տասնինը

  • Հաշվի՛ր արտահայտւթյան արժեքը:

30 x 40 = 1200

20 x 70 = 1400

300 x 8 = 2400

40 x 90 = 3600

8 x 700 = 5600

900 x 5 = 4500

70 x 30 = 2100

30 x 30 = 900

  • Լրացրո՛ւ պակասող թիվը։

450 + 270 + 130 +100 + 50 = 1000

510 + 250 + 150  +90  = 1000

120 + 670 +  180 + 30 = 1000

       240+180 + 160 + 420 = 1000

  • Լուծի՛ր խնդիրները։
    Ա. Պարգևը պիտի լուծեր 20 խնդիր: Նա լուծեց խնդիրների կեսը: Քանի՞ խնդիր մնաց լուծելու:

Լուծում 20:2

Պատ․՝ 10

Բ․ Էլիզան պատրաստեց 40 օղաբլիթ: Օղաբլիթների կեսը բերեց դպրոց: Քանի՞ օղաբլիթ  Էլիզան թողեց տանը:

Լուծում 40:2

Պատ․՝ 20

Գ․ Դավիթն ուներ 2400 դրամ: Նա իր գումարի կեսը տվեց Սոֆիին: Ինչքա՞ն գումար մնաց Դավթի մոտ:

Լուծում 2400:2

Պատ․՝ 1200

Դ․ Մարիայի տնից մինչև տատիկի տուն 1600 մ է: Մարիան անցավ ճանապարհի կեսը: Ինչքա՞ն ճանապարհ մնաց անցնելու:

Լուծում 1600:2

Պատ՝ 800

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s