մաթեմատիկա

4×64=256

4×28=112

8×51=408

6×26=156

7×28+2×65=326

3×15+4×12=93
8×35+3×24=280+62=342

8x8x8=256

8x8x8=8×8=64×8=256

82828282828282+28282828282828=10000000000000

4×8+8×8+(1+1×1+1)+901-900-100+1000×1000-999900=100

1234567890-1234567890=0

987654321+123456789=

5×5:5+6×8=53

8×8:8×1-8:8=7

20:20x20x20=400

30:30×30:30-30:30=0

50:50+50:50+50×50-50:50=2501

2×220+3×150=440+450=890

4×180+2×400=720+800=1520

6×54+4×210=840+26+300=1164

5×8=40

5×80=400

50×80=4000

4000:80=50

4000:800=5

810:90=9

8100:90=90

72000:90=800

360000:6000=60

60×6000=360000

7000×9000=63000000

6400000:8000=800

90000×80000=7200000000

50000×50000=2500000000

4000000×900000=3700000000000

420000:7000=600

810000:9=90000

49000000:70=700000

45:15=3

60:20=3

80:40=2

100:50=2

400:50=8

900-100-100-100-100-100-100-100-100-100=0

25[6]-4

30[7]-4

18[10]-1

19[8]-2

8[3]-2

48[7]-6

56[9]-6

80[9]-8

2  x  2 – 2 :  2=3

2  :  2 +  2 :  2=2

2  +  2 +  2 +  2=8

2  x  2 +  2 x  2=8

5×5-5+6×5-5=45

8×4-6+278=304

154+8×9=226

9×6-4×3+256=298

7×8+4×4-2×7=58

280:70×8=32

360:6×6=10

450:9×3+264=280.6666666667

810:9 x6=54

8×8+100=164

4x5x9=180

5x8x50=2000

6x5x900=27000

80×600=48000

10×8000=80000

3000×30=90000

700×700=470000

5000×8000=40000000

6000×7000=56000000

900000×200000=180000000000

500000×400000=200000000000

50:10=5

5000:100=50

49000:700=70

480000:6000=80

810000:90000=9

72000:9000=8

45000:5000=9

35:5= 7

64:8=8

56:7=8

32:4=8

60:10=6

42:6=7

27:3=9

500 : 10 + 90 x 5 =500

600 : 10 + 8 x 8 =124

490 : 7 + 9 x 7 = 133

45 + (90 x 5 ) = 495

540 : (27 : 3 ) = 60

18 + (40 x 8 ) = 338

160 : 4: 2 =20

200 : 2 : 5 =20

400 : 2 : 10 =20

67205 = 60000+7000+200+5

19863= 10000+9000+800+60+3

20948 = 20000+900+40+8

80096 = 80000+90+6

29851 = 20000+9000+800+50+1

90123 = 9000+100+20+3

30409 =30000+400+9

Լուծի՛ր խնդիրները:

Ա. Նանեն պատրաստեց նկարի շրջանակ, որն ուներ քառակուսու տեսք: Նրա կողմի երկարությունը 5 սմ էր: Նանեն որոշեց շրջանակի 4 կողմերին գեղեցիկ ժապավեն ամրացնել: Քանի՞ սանտիմետր ժապավեն է անհրաժեշտ Նանեին:

Լուծում՝ 5×4

Պատ.՝ 20

Բ. Նիկան մայրիկի համար գեղեցիկ թաշկինակ կարեց: Թաշկինակն ուղղանկյունաձև էր: Նրա երկար կողմը 7 սմ էր, իսկ կարճ կողմը 4 սմ էր: Հետո որոշեց թաշկինակի բոլոր կողմերին ժապավեն կարել: Քանի՞ սանտիմետր ժապավեն է անհրաժեշտ Նիկային:

Լուծում՝ 7+7+4+4

Պատ.՝22

Գ. Պապիկը որոշեց իր հողամասը ցանկապատել: Քանի՞ մետր ցանկապատ է հարկավոր, եթե հողամասը ուղղանկյունաձև է, երկարությունը 15 մետր է, լայնությունը՝ 5 մետր:

Լուծում՝ 15+5

Պատ.՝ 20

Դ. Երեխաները որոշեցին դպրոցի ծաղկանոցը ցանկապատել: Քանի՞ մետր ցանկապատ է հարկավոր, եթե հողամասը քառակուսու տեսք ունի, և մեկ կողմի երկարությունը 5 մետր է:

Լուծում՝ 4×5

Պատ.՝ 20

Կազմի՛ր արտահայտություններ և հաշվի՛ր դրանց արժեքը:

 • 156 և 203 թվերի գումարը 47
 • 504  և 300 թվերի տարբերությունը 204
 • 15 և 3 թվերի քանորդը 5
 • 6 և 9 թվերի արտադրյալը 54
 • 5 և 4 թվերի գումարի կրկնապատիկը 81
 • 15 – 5 թվերի տարբերության եռապատիկը 30
 1. Հաշվի՛ր:

5 մ + 30 սմ = 530

7 մ 50 սմ + 1 մ 50 սմ = 900

8 մ 20 սմ + 90 սմ = 910

6 մ 80 սմ + 2 մ 30 սմ = 910

6 մ – 90 սմ = 510

8 մ – 3 մ 60 սմ = 560

4 մ 20 սմ – 70 սմ = 510

5 մ  10 սմ – 3 մ 50 սմ = 160

2 սմ – 6 մմ = 194

3 սմ – 1 սմ 2 մմ = 198

9 սմ 4 մմ – 3 սմ 2 մմ = 592

10 սմ 2 մմ – 6 սմ 5 մմ =397

 1. Թվերը գրի՛ր տառերով։

45860-քառասուն հինգ հազար ութ հարյուր վաթսուն

14952-տասնչորս հազար ինը հարյուր հիսուներկու

74185-յոթանասունչորս հազար հարյուր ութսունչորս

40305-քառասուն հազար երեք հարյուր հինգ

62090-վաթսուներկու հազար ինըսուն

70019-յոթանասուն հազար տասնինը

 • Հաշվի՛ր արտահայտւթյան արժեքը:

30 x 40 = 1200

20 x 70 = 1400

300 x 8 = 2400

40 x 90 = 3600

8 x 700 = 5600

900 x 5 = 4500

70 x 30 = 2100

30 x 30 = 900

 • Լրացրո՛ւ պակասող թիվը։

450 + 270 + 130 +100 + 50 = 1000

510 + 250 + 150  +90  = 1000

120 + 670 +  180 + 30 = 1000

       240+180 + 160 + 420 = 1000

 • Լուծի՛ր խնդիրները։
  Ա. Պարգևը պիտի լուծեր 20 խնդիր: Նա լուծեց խնդիրների կեսը: Քանի՞ խնդիր մնաց լուծելու:

Լուծում 20:2

Պատ․՝ 10

Բ․ Էլիզան պատրաստեց 40 օղաբլիթ: Օղաբլիթների կեսը բերեց դպրոց: Քանի՞ օղաբլիթ  Էլիզան թողեց տանը:

Լուծում 40:2

Պատ․՝ 20

Գ․ Դավիթն ուներ 2400 դրամ: Նա իր գումարի կեսը տվեց Սոֆիին: Ինչքա՞ն գումար մնաց Դավթի մոտ:

Լուծում 2400:2

Պատ․՝ 1200

Դ․ Մարիայի տնից մինչև տատիկի տուն 1600 մ է: Մարիան անցավ ճանապարհի կեսը: Ինչքա՞ն ճանապարհ մնաց անցնելու:

Լուծում 1600:2

Պատ․՝ 800

1. Գտե՛ք թվի բոլոր բաժանարարները.
24 1,2,4,6,8,12,24
36 1,2,3,4,6,36
19 1,19

2․ Թվերը դասավորի՛ր աճման կարգով․
654,3785,7452,95, 3784

95,654,3784,3785,7452

 1. Հայտնի է , որ թիվը բաժանվում է 9-ի, ի՞նչ թվանշան պետք է
  գրված լինի *-ի փոխարեն:7
  *110
 2. Արտահայտի՛ր 8կմ6մ5դմ-ը դեցիմետրերով։ 80065
 3. Բերված օրինակներում աստղանիշները փոխարինել անհրաժեշտ
  թվանշաններով։ երրոր
 1. Ուղղանկյան երկարությունը 16 սմ է, իսկ լայնությունը 2 անգամ
  փոքր է երկարությունից: Գտի՛ր այդ ուղղանկյան մակերեսը: 128
 2. Երկու մառաններում 1183 շիշ գինի կա, առաջինում երկրորդից 183-
  ով ավելի է։ Ամեն մառանում քանի՞ շիշ գինի կա։
 3. Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը․

10․ Մի շարքում կանգնած են Անին, Դավիթը, Սյուզին, Նարեկը և Արենը:
Անին գտնվում է Սյուզիից ձախ, բայց Նարեկից աջ: Նարեկն ու Արենը
իրար կողք կանգնած չեն, իսկ Դավիթը չի գտնվում ո՛չ Նարեկի կողքը,
ո՛չ Արենի կողքը, ո՛չ էլ Անիի կողքը: Ի՞նչ հերթականությամբ են
կանգնած նրանք: Նարեկ, Անի, Դավիթ, Սյուազի, Արեն
Գործնական աշխատանք
Ֆոտոշարքը պարտադիր է, որպեսզի տեսանելի լինի, որ
աշխատանքը դուք եք կատարել։ Կարող եք պատրաստել նաև
տեսաֆիլմ։
Ընթացքը․

● Ինքնուրույն ուսումնասիրում ես ուղղանկյունանիստ, խորանարդ թեման
● Քեզ կօգնի ուսումնական տեսանյութը
● Գունավոր ստվարաթղթից պատրաստի՛ր խորանարդ
● Քեզ կօգնի ուսումնական տեսանյութը

Դասարանական առաջադրանքների փաթեթ
Թվանշաններ։ Թվերի գրառումը


Առաջադրանքներ
1. Քանի՞ տարբեր թվանշաններ են գործածվում 8306388 թվի
գրառման մեջ։ 0683
2․Քանի՞ տարբեր թվանշաններ են գործածվում 14865 թվի գրառման
մեջ։ 14865
3 Քանի՞ տարբեր թվանշաններ են գործածվում 999999 թվի գրառման
մեջ։ 9
4․ Չհրկիզվող պահարանը բացելու համար անհրաժեշտ է իմանալ նրա
գաղտնագիրը, որը կազմված է երեք տարբեր թվանշաններից։ Գրե՛ք
այն բոլոր հնարավոր գաղտնագրերը, որոնք կազմված են 0, 1, 2
թվանշաններից։
5․ Քանի՞ թվանշան կգործածվի տասնհինգ էջանոց գրքույկի էջերը
համարակալելու համար։ Ո՞ր թվանշանները կգործածվեն մեկից
ավելի անգամ։

Կարգեր։ Կարգային միավորներ
6․ Քանի՞ կարգ կա հետևյալ թվերից յուրաքանչյուրում․
● 536
● 25
● 7
● 8394
● 956630

11․ Հետևյալ թվերը ներկայացված են կարգային գումարելիների
գումարի տեսքով։ Ինչպիսի՞ն կլինեն դրանց դիրքային
գրառումները․

12․ Հետևյալ թվերը գրի՛ կարգային գումարելիների գումարի տեսքով․
● 3893
● 45399
● 300201
● 80006

Սեպտեմբերի 22-25

Դասարանական առաջադրանքների փաթեթ
Հաշիվ և թիվ։ Բնական թվեր

Բանավոր հարցեր
1․ Ո՞ր թվերն են կոչվում բնական թվեր։ Թվեր որ 1-ին բաժանվում է բայց 0 չի
2․ Ի՞նչ է բնական թվերի շարքը։
3․ Ո՞ր թվով է սկսվում բնական թվերի շարքը։
4․ Բնական թվերի շարքում կա՞ արդյոք մեկին նախորդող թիվ։
5․ Մի՞շտ կարելի է համեմատել երկու բնական թվեր։
6․ Ի՞նչ նշաններ են գործածվում թվերի համեմատման համար։
Առաջադրանքներ
1․ Թվերը դասավորե՛ք աճման կարգով․ 5, 9, 11, 2, 8, 1, 12, 4, 10, 7, 6, 3,։ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
2․ Ո՞ր թիվն է հաջորդում 19300584, 19300585 թվին։
3․ Ո՞ր թիվն է նախորդում 38657, 38656 թվին։
4․ Համեմատի՛ր․
 12374 և 9389
 874563 և 785674
 567213 և 567211
 148645 և 48645
 298467 և 298467
 478478 և 645470
 2367894 և 2367994
 13456 և 53456
 4789645 և 568129
 578478 և 649784
 9784512 և 9784512

5․ Երկու թվերի գումարը 390 է։ Գումարելիներից մեկը հաշվման ժամանակ նախորդում է
10 թվին։ Գտե՛ք մյուս գումարելին։
6․ Մի գրքույկում կա 20 էջ, մյուսում՝ 56։ Քանի՞ էջ կա այն գրքում որի էջերի քանակը 7
անգամ ավելի է, քան երկու գրքույկներինը միասին։
7․ Գինու երկու կարաս կա։ Առաջինում կար 100լ գինի։ Երբ նրանից վերցրին 30լ գինի,
նրա մեջ մնաց երկու անգամ պակաս գինի, քան երկրորդում եղածն էր։ Որքա՞ն գինի կար
երկրորդ կարասում։
8․ Երկու կայարանների հեռավորությունը 350կմ է։ Առաջին գնացքն այդ ճանապարհն
անցնում է 2 ժամով պակաս ժամանակաում, քան երկրորդը։ 1 ժամում քանի՞ կիլոմետր է
անցնում առաջին գնացքը, եթե երկրորդը 1 ժամում անցնում է 50 կմ։
9․ Երկու նավամատույցների միջև եղած 120կմ ճանապարհը նավակն անցնում է 6
ժամում։ Եթե նավակը ճանապարհի միջնակետում (ճանապարհի կեսն անցնելուց հետո) սկսի
1ժամում 10կմ-ով ավելի անցնել, քանի՞ ժամում մի նավամատույցից կհասնի մյուսը։
10․ Գրապահարանի երկու դարակներում կա 102 գիրք։ Եթե առաջին դարակից 12 գիրք
հանենք, ապա դարակներում միևնույն քանակով գրքրեր կմնա։ Քանի՞ գիրք կա դարակներից
ամեն մեկում։

Դասարանական առաջադրանքներ․
1․ Երկու թվերից մեկը մյուսով բազմապատկելու և բրան բաժանելու դեպքում ստացվում է
նույն 11 թիվը։ Որո՞նք են այդ թվերը։ 1

 1. Կատարե՛ք գործողությունները․
   (45:9-24:6) ‧1+2‧1=4
   (1+1):1+1:(3-2)+4‧1-1:1=6
   (25-24) ‧(6-5)+1:1+(8-7) ‧1=1
   (453-452): (17-16)+1‧1=2
 2. Առանց գրավոր հաշվուներ կատարելու՝ կռահե՛ք, թե ինչի է հավասար առաջին հինգ
  կարգային միավորների գումարը։ 15
  4․ Բրուտը 1 օրում պատրաստում էր 5 կճուճ։ Նոր սարք տեղադրելուց հետո նա սկսեց 1
  օրում 3 կճուճով ավելի պատրաստել։ Քանի՞ կճուճ կպատրաստի բրուտը 7 օրում։ 54

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s