1,000 մարդկանց գյուղը

Գյուղում կար հազզար մարդու համար տեղ։ Այդ գյուղում կար շատ շատ ծառեր ընդամենը 100,000 ծառ տաս հազզարը խնձորենի միուս տաս հազզարը ծիրանենի են միուս տաս հազզարը լոլիկենի և այլ։ Լոլիկանին մարդակնց ու կենդանիների համար թակարդակ է, որովհետև լոլիկները ընկնում էին գլխների վրա ու լխկվում այնտեղ կար ամենամեծ լոլիկենի, որի վրա կա ավելի շատ լոլիկներ էին թափվում էր, բայց ավելի ուշժեղ է լխկվում տակի անցնողների վրա, բայց եթե՞ ինքը ընկնում է փախչել ավելի հեշտ է։ Իրենք տարին երեք անգամ մեծ լոլիկենիի տակովանցնում էին մարդա հինգ անգամ մեկը սեպտեմբերի քսանմեկին մեկին դեկտեմբերի տասնըվեցին երևանի տոնի ժամանակները։ Այնտեղը կար հինգ դպրոց տաս գործարան։ Հազզար մարդկանց գյուղում չափը 1,000 կիլոմետր քառակուսի։ Ամենավտանգավորը դա ձմերուկենի, որովհետև ձմերուկը ընկնում է ու ցավացնում ու լխկվում էն ու դեղնում էս, բայց իրենք կարմիր էն դեղին չեն, բայց կան կապույտ, դեղին, կանաչ, մարմնագույն, և այլ։ Մարմնագույնը լինում է,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s