Երբ ես մեծանամ

Երբ ես մեծանամ, ուզում եմ դառնալ ծրագրավորող կամ նկարիչ և երբ դառնամ տասը տարեկան ես ամեն օրը մեկ ժամ մենակ կմնամ, իսկ երբ ես դառնամ տասնհինգ, ես մեկ ժամ ու կես մենակ կմնամ, իսկ երբ դառնամ քսան տարեկան օրը կմնամ երկու ժամ, իսկ երբ դառնամ քսանհինգ տարեկան ես օրը կմնամ հինգ ժամ, իսկ երբ երեսուն տարեկան ես արդեն կին կունենամ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s